Web dizajn

Web dizajn je vrsta dizajna, u mnogim segmentima srodna grafičkom dizajnu, u samom procesu web dizajna koristi se tipografija, ilustracija, fotografija, kao i kod grafičkog dizajna.

Bitna stavka koja web dizajn distancira od grafičkog dizajna jeste upotreba multimedije, web stranice nastale u procesu web dizajna su interaktivne, lako izmenljive i mogu se nadograđivati dok kod grafičkog dizajna to nije slučaj, odštapani materijal (plakati, vizit kartice, katalozi, prospekti, brošure, knjige, magazini…) nije interaktivan, ne poseduje zvuk, niti animacije, takođe nije lako izmenljiv, jer odštampani materijal se ne može prepravljati niti nadograđivati.
Takođe veoma bitna razlika je što se u procesu grafičkog dizajna koriste velike rezolucije: 300 dpi ili veće, CMYK paleta dok kod web dizajna uglavnom 72 dpi, RGB paleta boja.
Pojmovi: RGB paleta boja – Red / Green / Blue, CMYK paleta boja – Cyan / Magenta / Yellow / Key (crna), DPI – dots per inch.

Proces web dizajna

Web dizajn je proces koji kroz unapred definisane korake vodi prema izradi web stranica. Web dizajn uključuje procese istraživanja, definisanja i kreiranja sadržaja, izradu dizajna, programiranje, unos sadržaja, testiranje i objavu na internetu.

U web dizajn je uključeno niz standarda koji su većinom oblikovani i definisani od strane W3C konzorcijuma. Poštujući standarde i trendove osigurava se da su stranice dostupne širokom spektru korisnika.

Važnost Web dizajna

Kada govorimo o važnosti web dizajna u današnje vreme, teško da možemo preterati u njegovom naglašavanju. Značaj Interneta kao sve popularnijeg medija povećava važnost web dizajna odnosno vizuelnog i funkcionalnog koncepta sajta.

Jedinstvenim, modernim i kvalitetnim dizajnom postiže se poseban identitet na tržištu, što je najveći uslov prepoznatljivosti u mnoštvu drugih primera koji se nalaze na internetu.

Način rada

null
Prvi korak je upoznavanje sa željama i afinitetima klijenta, dogovara se tip vizuelnog identiteta (npr. konzervativni, otvoreni, moderni, sa živim bojama, minimalistički, stilski, korporativni…). Struktura informacija je takođe značajan faktor u postizanju vizuelnog identiteta.
null
Po upoznavanju sa željama klijenta izrađujemo prvi konceptualni prikaz, odnosno idejno rešenje (obično se sastoji od naslovne stranice i jedne podstranice) i predstavljamo ga klijentu. Raspravljamo i ispravljamo eventualne greške nastale pri izradi. Nakon što tačno dogovorimo i definišemo sve stavke krećemo sa izradom kompletne internet prezentacije.
null
U ovoj fazi internet prezentacija je već završena. Sledeći korak je postavljanje web prezentacije na server, registracija domena (ukoliko već nije registrovan), testiranje, eventualne dodatne korekcije, izrada uputstva (vodiča za korisnike) i upoznavanje klijenta sa radom u CMS-u ukoliko se radi o dinamičkom rešenju. Važno je napomenuti da svi naši klijenti imaju besplatnu tehničku podršku u periodu od mesec dana od postavljanja internet prezentacije.

Terminologija

U srpskom jeziku ne postoje različiti izrazi za engleske nazive web site i web page, tako da je ponekad nejasno da li se izraz „web stranice“ odnosi na dokumente (web page) ili kolekciju dokumenata i resursa koji čine web sajt, pa većina surfera i webmastera radije koristi engleske izraze za stranicu (page – HTML dokument) i stranice (site – kolekcija HTML dokumenata i multimedijalnih resursa).

Web stranica (web page) je HTML dokument koji omogućava prezentaciju tekstualnih i drugih sadržaja, a dostupan je preko svoje URL (web) adrese.
Na web stranici se osim teksta mogu prikazati i multimedijalni elementi (resursi) kao što su slike u digitalnom formatu (jpg, jpeg, gif, png, bmp…), flash i shockwave animacije, zvuk i slično.

Web sajt (web site) je kolekcija internet resursa – HTML dokumenata, multimedijalnih sadržaja, podataka i skripti. Složeniji sistem web sajta (web shop) čini web aplikaciju baziranu na posebnom softveru a po potrebi i hardveru.

Izbornik